Hey Poker lämnar 24hPokers nätverk?

Under gårdagen meddelade 360 Holding att Hey Poker lämnar 24hPokers nätverk. 24hPoker vill med anledning av dessa uppgifter klargöra att Hey Poker inte formellt har sagt upp sitt avtal med 24hPokers dotterbolag 24hPay Ltd.

24hPoker redogör inte för villkor i enskilda partners avtal, men vill påpeka att det i alla avtal med partners finns villkor som reglerar avtalstid och uppsägning av avtal. 24hPoker för diskussioner med Hey Poker och vill i detta läge inte kommentera resultatet av dessa diskussioner.

Hey Poker är en mindre partner i 24hPokers nätverk och har, enligt uppgifter i media, 7 000 registrerade kunder. Antal registrerade kunder i 24hPokers nätverk uppgick den 31 december 2006 till 555 617.